skip to Main Content
Tellerstanden

Tellerstanden

Tellerstanden

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) te registeren. Dat is belangrijk om tellerfraude te kunnen tegengaan.

Wat is tellerfraude?

Het is belangrijk dat de tellerstand die geregistreerd wordt, de tellerstand is die op dat moment op de teller staat. Op basis van de tellerstand wordt namelijk een inschatting gemaakt van de waarde, het onderhoud en de veiligheid van een auto. Terugdraaien van de teller van een auto wordt tellerfraude genoemd en is sinds 1 januari 2014 bij wet verboden.

Terugdringen van tellerfraude

Om tellerfraude te kunnen terugdringen, is de verplichte registratie van tellerstanden door erkende bedrijven belangrijk. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de tellerstand van een auto.

Inzicht krijgen in tellerstanden

zicht krijgen in tellerstandenDe RDW biedt verschillende producten om inzicht te krijgen in (het oordeel over) de tellerstanden die door de RDW geregistreerd zijn. Zo kan een eigenaar/houder van een voertuig een tellerrapport aanvragen, waarmee hij mogelijke kopers inzicht en zekerheid kan bieden. Daarnaast biedt de RDW nog andere manieren om een tellerstand te controleren.

Tellerstanden opvragen

Het is mogelijk om een overzicht van tellerstanden opvragen bij het RDW maar Carhost doen dit ook voor je.

U kunt een Tellerrapport aanvragen  met een volledig overzicht van de tellerstanden en een oordeel over de reeks tellerstanden.

Ook kunt u de Tellerhistorie opvragen. Deze dienst toont een volledig overzicht van de tellerstanden.. Dit kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de levensloop van een voertuig.

Heeft u nog meer vragen bel gerust.

085 - 4000032